ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Αποτελέσματα Μοριοδότησης Προκήρυξης Κοινωνικές Δομές για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας μετά από τον έλεγχο των Ενστάσεων

Αποτελέσματα Μοριοδότησης Προκήρυξης Κοινωνικές Δομές για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας μετά από τον έλεγχο των Ενστάσεων

Αποτελέσματα Μοριοδότησης Προκήρυξης Κοινωνικές Δομές για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας μετά από τον έλεγχο των Ενστάσεων

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Scroll to Top