ΑΡΧΙΚΗ Νέα Απόφαση για την κατασκευή κλειδιών στο πλαίσιο του προγράμματος Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates το οποίο υλοποιείται από το Σωματείο PRAKSIS και χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για Πρόσφυ

Απόφαση για την κατασκευή κλειδιών στο πλαίσιο του προγράμματος Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates το οποίο υλοποιείται από το Σωματείο PRAKSIS και χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για Πρόσφυ

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ

Scroll to Top