ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 001 / 2018 για τη σύναψη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 001 / 2018 για τη σύναψη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων 

της υπ’ αριθμ.  001 / 2018 Ανακοίνωσης για τη σύναψη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Ε.Π.«Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596.

  1. 1.Πίνακες Κατάταξης (συνημμένοι) ανά Ειδικότητα:
  1. 2.Πίνακας Ελλιπών/Άκυρων Αιτήσεων (συνημμένο)

Η άσκηση ένστασης είναι δυνατή εντός δέκα ημερών από την επόμενη ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων, έως τις 22 Μαρτίου 2018.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (συνημμένο)

Η ένσταση αποστέλλεται είτε με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@praksis.gr με τίτλο στο θέμα ΕΝΣΤΑΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Scroll to Top