ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 001 / 2018 για τη σύναψη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 001 / 2018 για τη σύναψη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων
της υπ’ αριθμ. 001 / 2018 Ανακοίνωσης για τη σύναψη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Ε.Π. «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596

Scroll to Top