ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου «ΣΤΕΓΗ Η΄» ΔΡΑΣΗ 1.Α4 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

«ΣΤΕΓΗ Η΄» ΔΡΑΣΗ 1.Α4 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PRAKSIS «ΣΤΕΓΗ Η΄»

ΔΡΑΣΗ 1.Α4 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS, μέσω της δράσης 1.Α4 του προγράμματος  «ΣΤΕΓΗ Η΄» εντοπίζει σε επιτόπιες παρεμβάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ασυνόδευτα ανήλικα προσπαθώντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη  τους για να τα υποστηρίξει ψυχοκοινωνικά, να βρει τις κατάλληλες λύσεις σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλέστερη διαβίωση του ανήλικου στη χώρα μας .

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Πρόνοιας (25%) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (75%) Επείγοντα μέτρα 2011 και για την περίοδο 01/09/2012 έως και 31/03/2013.

Η PRAKSIS για τις επιτόπιες παρεμβάσεις δημιουργεί διεπιστημονικές ομάδες που απαρτίζονται από ιατρό, νοσηλευτή, κοινωνικό επιστήμονα και διαπολιτισμικό διαμεσολαβητή στοχεύοντας στην κατανόηση του τρόπου ζωής των ανηλίκων (ανάλογα με τη χώρα καταγωγής τους), στην κάλυψη των αναγκών τους, στην ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη και στην βοήθεια νομικών θεμάτων.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται για την υποστήριξη των ασυνόδευτων ανήλικων είναι :

  • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και παραπομπές στο Εθνικό σύστημα υγείας (εφόσον είναι απαραίτητες)
  • Νομική και Ψυχολογική υποστήριξη (ψυχολόγο, δικηγόρο, κοινωνική υπηρεσία)
  • Διασυνδέσεις με άλλους φορείς για τρόφιμα, ένδυση, στέγαση.

 gr eu

Το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΗ Η΄» υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Πρόνοιας (25%) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (75%) Επείγοντα μέτρα 2011 και για την περίοδο 01/09/2012 έως και 31/03/2013.

Scroll to Top