ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Τελικά Αποτελέσματα για το Πρόγραμμα «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Αττικής – Ανοικτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων»

Τελικά Αποτελέσματα για το Πρόγραμμα «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Αττικής – Ανοικτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων»

Τελικά Αποτελέσματα για το Πρόγραμμα «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Αττικής – Ανοικτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων»

Κοινωνικοί Λειτουργοί

ΔΙοικητικό Προσωπικό

Νοσηλευτές

Βοηθητικό Προσωπικό

Scroll to Top