ΑΡΧΙΚΗ Νέα Ως Ευρωπαϊκό HIV/AIDS Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών “Κάνουμε έκκληση στους ηγέτες σας»

Ως Ευρωπαϊκό HIV/AIDS Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών “Κάνουμε έκκληση στους ηγέτες σας»

Ρώμη, 27 Νοεμβρίου 2014

Παρά το γεγονός ότι εδώ και 30 χρόνια της επιδημίας, υπάρχουν ευρείες αποδείξεις ως προς το τι λειτουργεί και τι όχι στην αντιμετώπιση του HIV/AIDS, είναι εντυπωσιακό ότι η επιδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται στην Ευρώπη. Οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ζητούμε μια ανανεωμένη πολιτική ηγεσία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που θα βασίζεται σε αποδεδειγμένη πολιτική, όχι απλά σε ιδεολογία.

Την ώρα που η Ε.Ε. συγκαλείται στην Ρώμη στις 27-28 Νοεμβρίου 2014 υπό την αιγίδα της Ιταλικής προεδρίας, για να εξετάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αντιμετώπιση του HIV/AIDS , στο συνέδριο «Μάχη κατά του HIV/AIDS 10 χρόνια μετά την διακήρυξη του Δουβλίνου: Κανείς δεν μένει πίσω – Τέλος στο AIDS στην Ευρώπη», η Κοινωνία των Πολιτών προτρέπει τις κυβερνήσεις να τηρήσουν την ευθύνη τους να προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημόσια υγεία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κρατούν τα κλειδιά να σταματήσουν την επιδημία, έχουν τους πολιτικούς και οικονομικούς πόρους να εφαρμόσουν τις στρατηγικές κατά του HIV/AIDS. «Οι διακρίσεις τρέφουν την επιδημία. Με τα κατάλληλα μέτρα, οι κυβερνήσεις μπορούν να χτυπήσουν τις διακρίσεις που καθιστούν συγκεκριμένους πληθυσμούς ευάλωτους. Κανείς δεν μπορεί να μείνει πίσω» δήλωσε η Λέλλα Κοσμάρο, συμπρόεδρος του Ευρωπαϊκού φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών για το HIV και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του AIDS Action Europe.

Οι κυβερνήσεις και οι χορηγοί θα έπρεπε να αυξήσουν τις επενδύσεις σε καινοτόμες και προσαρμοσμένες προσεγγίσεις σε αυτούς που πλήττονται περισσότερο, είτε είναι γκέι άνδρες, είτε μετανάστες, ενδοφλέβιοι χρήστες, εργαζόμενες/οι στο σεξ, διεμφυλικά άτομα και άνθρωποι που τελούν υπό κράτηση. Όπου εφαρμόσθηκαν πολιτικές που ήταν βασισμένες σε στοιχεία, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην συνολική μείωση των επιβλαβών συνεπειών για τους ενδοφλέβιους χρήστες, η επιδημία ελέγχθηκε. Αντίθετα, πολιτικές εξαναγκασμού και περιορισμένη επένδυση σε πρόληψη και κοινωνικές υπηρεσίες έχουν συντελέσει στην εξάπλωση της επιδημίας. Η πρόληψη για τους άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες και τους μετανάστες απαιτεί καινοτόμες προσεγγίσεις για να αντιστραφεί η συνεχής αύξηση της επιδημίας.

Είναι επείγουσα η πρόσβαση στην πρόληψη και στην θεραπεία για όλους ανεξάρτητα από το διοικητικό ή το ασφαλιστικό καθεστώς του καθενός. Οι κυβερνήσεις συμπεριφέρονται ανεύθυνα, αρνούμενες πρόσβαση στους μετανάστες με παράτυπο καθεστώς. Η Ευρώπη παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα όταν απελαύνει σοβαρά αρρώστους σε χώρες χωρίς πρόσβαση για θεραπεία. Είναι επίσης απαράδεκτο άνθρωποι που τελούν υπό κράτηση να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε πρόληψη και θεραπεία.

Η Ε.Ε. θα έπρεπε να αναλάβει τις ευθύνες της και να υποστηρίξει τις χώρες στην εξεύρεση τρόπων χρηματοδότησης για να ελέγξει στο εσωτερικό τους, το HIV, τη φυματίωση, την ηπατίτιδα C και άλλες σχετικές λοιμώξεις. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να επεκτείνει την χρηματοδότηση αποτελεσματικών μοντέλων, συμβάλλοντας στην πρόληψη, τη θεραπεία και τη φροντίδα.

Η Κοινωνία των Πολιτών καλεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να διεκδικήσουν πρόσβαση σε προσιτά φάρμακα και διαγνώσεις για το HIV, τις ιογενείς ηπατίτιδες και τη φυματίωση. Το 2014 εγκρίθηκε για πρώτη φορά θεραπεία για την ηπατίτιδα C , ωστόσο οι κυβερνήσεις δεν έχουν μπορέσει να διασφαλίσουν προσιτές τιμές. Τα συστήματα υγείας, ακόμα και στις πλούσιες χώρες, δεν αντέχουν να πληρώνουν τις τιμές που ζητούν οι εταιρίες. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις επιλέγουν την πρόσβαση στη θεραπεία ή απλά δεν μπορούν να παρέχουν καμία πρόσβαση. «Το γεγονός ότι η παγκόσμια πρόσβαση στην θεραπεία μιας λοιμώδους ασθένειας είναι περιορισμένη ή ανύπαρκτη λόγω των τιμών, είναι πολιτικό σκάνδαλο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημόσια υγεία», είπε ο Ταμάς Μπερέσκυ, συμπρόεδρος του Ευρωπαϊκού φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών για το HIV και μέλος του συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Ομάδα Θεραπείας του AIDS.

Scroll to Top