Αποτελέσματα στο πλαίσιο της πρόσκλησης 55903/1/2012, για απασχόληση Κοινωφελούς Χαρακτήρα