Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια εξοπλισμού