ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας

«Τελικά αποτελέσματα μετά την διαδικασία των συνεντεύξεων για την Θέση του Διοικητικού στο Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Θεσσαλονίκης_ Προκήρυξη της πράξης ΑΡΣΙΣ _Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης»

Σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών και συγκεκριμένα για την θέση των Καθαριστών/τριών στο Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων, στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας σ

Αποτελέσματα για την θέση του Διοικητικού στο Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων στο πλαίσιο της προκήρυξης «Σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών, στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπι

Scroll to Top