ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ Προκήρυξης της πράξης ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης