Η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος