ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Απόφαση για την προμήθεια υπηρεσιακών σφραγίδων του χρηματοδοτούμενου προγράμματος “Επείγουσα βοήθεια για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υ.Π.Υ. για την διαχείριση της ακραίας αύξησης των μεταναστευτικών ροών στην Ελληνική και Ευρωπαική επι

Απόφαση για την προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών για την Κινητή Μονάδα Δ’ (Λέρος) και το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στην Κω, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Scroll to Top