Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού στη δομή του Κέντρου Ημέρας Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων