ΑΡΧΙΚΗ Child protection intervention on Samos, Chios, Lesvos and NFE Samos

Η PRAKSIS με τη χρηματοδότηση και υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες υλοποιεί δράσεις με σκοπό την υποστήριξη και προστασία ανηλίκων στη Λέσβο, στη Σάμο και Χίο.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος από το 2017, γίνεται διαχείριση υποθέσεων (case management) ασυνόδευτων ανηλίκων και ανηλίκων σε κίνδυνο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο.
Επιπλέον για τέσσερα χρόνια στο νησί της Σάμου λειτουργούσε Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (NFE) , υποστηρίζοντας τα παιδιά τόσο με δράσεις δημιουργικής απασχόλησης όσο και με εκπαιδευτικό υλικό που αφορά την προετοιμασία ένταξης των παιδιών στο ελληνικό σχολείο.

Λίγα λόγια παραπάνω:

Child Protection – Case Management

Επικεντρώνεται σε παιδιά και οικογένειες σε κίνδυνο που διαμένουν στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή/και στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή στην Σάμο. Έχοντας ως στόχο την ολιστική προσέγγιση των υποθέσεων των ανηλίκων παρέχεται ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη από τις ομάδες της PRAKSIS με στόχο να ανταποκριθεί στις άμεσες βασικές ανάγκες των ανθρώπων, όπως η ασφάλεια, η πρόσβαση σε πληροφορίες, η νομική υποστήριξη και η διερμηνεία.
Το 2021 έλαβε χώρα και μία επιπλέον δράση, τα “Child Led Groups” όπου τα παιδιά που διαμένουν στα ΚΥΤ, σε μικρές ομάδες συναντιόντουσαν και συζητούσαν θέματα καθημερινότητας, ή θέματα που τους απασχολούσαν υπό την καθοδήγηση/εμψύχωση ενός επαγγελματία της ομάδας της PRAKSIS.

Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης NFE (Non Formal Education):

Υποδέχτηκε παιδιά ηλικίας 6 – 17 ετών που διέμεναν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Σάμου, με τις οικογένειες τους, με δυνατότητα παρακολούθησης των εκπαιδευτικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων. Τα κύρια μαθήματα που διδάχτηκαν στο πλαίσιο του άτυπου «σχολείου» τα παιδιά ήταν: ελληνική γλώσσα, αγγλική γλώσσα και μαθηματικά.

Τον Ιούλιο του 2021, μία νέα  δράση έλαβε χώρα στο Κέντρο μη Τυπικής εκπαίδευσης στην Σάμο που αφορούσε την εκπαίδευση ενήλικων 18-24 ετών. Στην προσπάθεια να μην μείνουν αποκλεισμένοι οι «νεαροί ενήλικες» από την εκπαίδευση, δημιουργήθηκαν τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τους ανθρώπους αυτής της ηλικίας.
Η δράση ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2021.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες.

Scroll to Top