ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Τελικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για την υλοποίηση του Ε.Π. «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596, 22.01.2020

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για την υλοποίηση του Ε.Π. «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596, 22.01.2020

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Ειδικότητας ΑΚΗΑ_Ι:

ΑΚΗΑ_Ι (συνημμένος πίνακας)

Scroll to Top