ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Το Νοσοκομείο προσέφερε τον Ιούνιο 2014 στο Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων του προγράμματος ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ 12 κουτιά με πολύτιμα φάρμακα που χρειάζονται για την περίθαλψη των αναγκών του άστεγου πληθυσμού.

http://www.agsavvas-hosp.gr/
Scroll to Top