ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Τελικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Νοσηλευτών Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ. Πρωτ.: Δ20231

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Νοσηλευτών Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ. Πρωτ.: Δ20231

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Νοσηλευτών Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ. Πρωτ.: Δ20231 της υπ’ αριθμ. 001 / 2018 Ανακοίνωσης για τη σύναψη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Ε.Π. «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596.

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Ειδικότητας ΑΚΗΑ_Ν:

Scroll to Top