ΑΡΧΙΚΗ Νέα Έκθεση για την συμπεριφορά της αστυνομίας πορς άστεγους, χρήστες και εκδιδόμενα άτομα στην Αθήνα

Έκθεση για την συμπεριφορά της αστυνομίας πορς άστεγους, χρήστες και εκδιδόμενα άτομα στην Αθήνα

Το Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα σε συνέντευξη τύπου έκθεσή του, στην οποία αποτυπώνεται η συμπεριφορά της αστυνομίας σε ευάλωτους πληθυσμούς στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα η έκθεση αναφέρει πορίσματα από 44 συνεντεύξεις ατόμων που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις ευάλωτες ομάδες μελέτης (άστεγοι, χρήστες, εκδιδόμενα άτομα) στο διάστημα Μάιος – Σεπτέμβριος 2014. Κατά τη διάρκεια της έρευνας το Παρατηρητήριο συνεργάστηκε στενά και με την PRAKSIS και με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Όλα τα πορίσματα της έρευνας μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Η PRAKSIS ήταν σήμερα παρούσα στη συνέντευξη τύπου όπου παρουσιάστηκαν από τις συνεργάτιδες του Παρατηρητηρίου τα ευρήματα της έκθεσης, οι συστάσεις προς τους αρμόδιους φορείς που προκύπτουν από την έκθεση και η άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Είναι σαφές ότι την ίδια στιγμή που υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης των αστυνομικών οργάνων στο πώς να συμπεριφέρονται στους ανθρώπους με πολυευαλωτότητα (άστεγους, χρήστες/στριες και εκδιδόμενα άτομα), υπάρχουν ακόμα νομοθετήματα που δικαιολογούν μαζικές συλλήψεις για εξακρίβωση ή και για ιατρικές εξετάσεις χωρίς συναίνεση (άρθρο 59 του ν. 4057/2012). Παράλληλα, όπως αποκάλυψε το Παρατηρητήριο, σε 46.000 προσαγωγές μόνο για το 1,1% ευσταθούσε κάποια κατηγορία μικροεγκλήματος, γεγονός που μαρτυρά την αναποτελεσματικότητα αλλά και την αδύναμη σχέση κόστους – οφέλους που έχουν αυτές οι πρακτικές, ειδικά σε καιρούς οικονομικής κρίσης που διανύουμε.

Press conference HRW

Scroll to Top