Προσφυγικό

ΑΡΧΙΚΗ Προσφυγικό

Κινητήρια δύναμη της PRAKSIS παραμένει πάντα η προσήλωση στις αρχές της εθελοντικής και ανθρωπιστικής δράσης προς όφελος των πληθυσμών που βρίσκονται σε κίνδυνο είτε λόγω φτώχειας, ασθενειών είτε λόγω ελλιπούς ή καθόλου πρόσβασης στο σύστημα υγείας. Ή ακόμη γιατί οι πόλεμοι, οι συρράξεις και οι συνέπειές τους, οι περιβαλλοντικές καταστροφές ή οι διώξεις λόγω καταγωγής, εθνότητας, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, ανάγκασαν σε εγκατάλειψη των εστιών τους.

Οι προκλήσεις είναι πολλές και μεγάλες. Οι ευάλωτοι πληθυσμοί και οι ιδιαίτερες ανάγκες τους ακόμη μεγαλύτερες: μονογονεϊκές οικογένειες, πρόσφυγες με κινητικά προβλήματα και άλλες αναπηρίες, άτομα με χρόνια νοσήματα, ασυνόδευτοι ανήλικοι. Η PRAKSIS σε όλες αυτές τις προκλήσεις προσπαθεί να απαντήσει με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και δράσεις στα σημεία της προσφυγικής παρουσίας.

Η PRAKSIS βρέθηκε από την πρώτη στιγμή της έξαρσης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στις πύλες εισόδου (Λέρο, Κω, Λέσβο, Σάμο και Χίο), στην Ειδομένη αλλά και στον Ελαιώνα, με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και κινητές ιατρικές μονάδες παρέμβασης και με ψυχοκοινωνικούς επιστήμονες, διερμηνείες και εθελοντές για να συνδράμει στην αντιμετώπιση των αναγκών των πληθυσμών αυτών: υποδοχή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική συμβουλευτική αλλά και την παροχή βασικών ειδών υγιεινής, ένδυσης και διατροφής.

Η PRAKSIS δίνει το παρόν και στα στεγαστικά προγράμματα του προσφυγικού πληθυσμού. Το Πρόγραμμα ΣΤΕΓΗ, που ξεκίνησε το 2005 αφορούσε σε στέγαση και στήριξη νεοεισερχόντων ευάλωτων περιστατικών αιτούντων άσυλο ώστε να καλύψει ένα μεγάλο ποσοστό των αναγκών τους προκειμένου να αυτονομηθούν και να ενταχθούν γρήγορα και ομαλά στην Ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λέσβο. Τo 2011 η PRAKSIS ξεκίνησε την λειτουργία ενός Κέντρου Ημέρας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πάτρα και το 2013 την υλοποίηση του ΣΤΕΓΗ+, ενός πρωτοποριακού προγράμματος στέγασης και στήριξης ασυνόδευτων ανήλικων σε Αθήνα και Πάτρα. Από το 2015 μέχρι σήμερα, η PRAKSIS, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του υπέρογκου αριθμού ροών στις πύλες εισόδου (νησιά) υλοποίησε μία σειρά δράσεων και προγραμμάτων που αφορούσαν στην παιδική προστασία, τη στέγαση εξαιρετικά ευάλωτων περιστατικών, διαχείριση επειγόντων περιστατικών αλλά και στη στέγαση, στήριξη και στον αστικό ιστό. Συμμετείχε στο Πρόγραμμα Relocation και τώρα στο Πρόγραμμα ESTIA, αναλαμβάνοντας ένα μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων και ωφελούμενων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στέγασης, συνοδείας, και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ανθρώπους που έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες από τις Ελληνικές αρχές καθώς και σε ιδιαίτερα ευπαθείς αιτούντες άσυλο, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η PRAKSIS υποστηρίζει την ένταξη και θεωρεί ότι είναι μία αμφίδρομη διαδικασία που αναγνωρίζει τις ανάγκες, δυνατότητες, δεξιότητες και των δύο ομάδων (κοινωνία υποδοχής – μετακινούμενοι πληθυσμοί), θέτει τις βάσεις για αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό καθώς και για την αποδοχή του συστήματος ρόλων-υποχρεώσεων-δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα (κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, πολιτειακό και πολιτιστικό). Αυτό είναι μία αναγκαία και θεμελιώδης αρχή για την κατανόηση, την επικοινωνία, την διαμόρφωση ταυτότητας στο νέο περιβάλλον και στην πρόληψη φαινομένων μισαλλοδοξίας, διακρίσεων και προκατάληψης. Για το λόγο αυτό, η PRAKSIS υλοποιεί σχετικά προγράμματα και δράσεις στοχεύοντας στην σταδιακή ένταξη των αιτούντων άσυλο και προσφύγων, βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους (πρόσβαση σε υπηρεσίες, εκπαίδευση, αγορά εργασίας, συνύπαρξη με άλλες ομάδες).

Scroll to Top