Το Ίδρυμα Citi υποστηρίζει την προώθηση της οικονομικής προόδου και τη βελτίωση της ζωής κατοίκων σε κοινότητες με χαμηλό εισόδημα σε όλον τον κόσμο. Επενδύουμε σε προτάσεις που διευρύνουν την οικονομική ενσωμάτωση, επιταχύνουν τις ευκαιρίες για εργασία στους νέους και προωθούν προσεγγίσεις για οικοδόμηση ενεργών οικονομικά πόλεων. Η προσέγγιση του Ιδρύματος Citi «Πέρα από τη φιλανθρωπία» αξιοποιεί την τεράστια εμπειρία της Citi και των εργαζομένων της προκειμένου να εκπληρώσουμε την αποστολή μας και να προωθήσουμε την ηγεσία της σκέψης και την καινοτομία. (Για επιπλέον πληροφορίες, www.citifoundation.com)
Το Ίδρυμα Citi είναι ο χρηματοδότης των κύκλων 6 έως 8 του προγράμματος PRAKSIS Business Coaching Center, οι οποίοι θα διεξαχθούν κατά το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο 2016 έως και τον Ιανουάριο 2018. Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει 40 υποψήφιους ανά κύκλο εκπαίδευσης με έμφαση στις ηλικίες 18-35 και στις γυναίκες, και να τους παράσχει την απαραίτητη συμβουλευτική και δικτύωση ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν μία βιώσιμη μικρή επιχείρηση.

Το PRAKSIS BCC είναι ένα κέντρο παροχής δωρεάν επιχειρηματικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής προς υποψήφιους που επιθυμούν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα. Παρέχει ολοκληρωμένη πρακτική εκπαίδευση και προετοιμασία ώστε ο υποψήφιος να μπορέσει να συνθέσει ένα άρτιο επιχειρηματικό σχέδιο με το οποίο θα εξασφαλίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την βιωσιμότητα της επιχείρησής του.

Το CITI Foundation, ως χρηματοδότης του προγράμματος πιστεύει στο όραμα μας ότι η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων θα συνδράμει στην σταθεροποίηση της Ελληνικής οικονομίας και θα βοηθήσει τα άτομα, τις οικογένειες τους και την τοπική οικονομία να αναπτυχθεί.
Σήμερα, Σεπτέμβριος 2016, βρισκόμαστε ήδη στην διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για συμμετοχή στον 6ο κύκλο του Προγράμματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας του PRAKSIS BCC, καθώς και στην προετοιμασία και την επικαιροποίηση της δομής και του περιεχομένου του κύκλου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του BCC εστιάζει στην πρακτική εφαρμογή και όχι μόνο στην θεωρία. Η μεθοδολογία του ενσωματώνει τις διεθνείς τάσεις των επιχειρηματικών μοντέλων με την πραγματικότητα της Ελληνικής αγοράς.

  • Είναι το μοναδικό πρόγραμμα που προσφέρει ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων μέσα από το coaching, σε συνδυασμό με ομαδικές εκπαιδεύσεις και την επιχειρηματική συμβουλευτική εξειδικευμένη στις εκκολαπτόμενες εταιρίες (start‐ups). Ενισχύει τα θετικά στοιχεία του συμμετέχοντα και διαχειρίζεται τις όποιες αδυναμίες μπορεί να στέκονται εμπόδιο στο να επιχειρήσει.
  • Οι σύμβουλοι μας διαθέτουν πάνω από 20 χρόνια επιχειρηματικής εμπειρίας, ο καθένας, τόσο στην εγχώρια όσο και σε διεθνείς αγορές.
  • Μετά το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες καθοδηγούνται στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εξασφαλίσουν το αρχικό κεφάλαιο για την έναρξη της επιχείρησης τους, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν την καμπάνια τους την πλατφόρμα crowdfunding www.one up, ένα εργαλείο συμμετοχικής χρηματοδότησης της PRAKSIS μέσω του οποίου οι επιχειρηματίες μπορούν να προσελκύσουν δωρεές από το κοινό.
  • Στο πρόγραμμα μας γίνονται δεκτές όλων των ειδών οι εκκολαπτόμενες επιχειρήσεις, όχι μόνο όσες αφορούν στον τεχνολογικό τομέα.

Στο BCC πιστεύουμε ότι τα οφέλη από τη δημιουργία μικρών υγειών επιχειρήσεων εκτείνονται πέρα από τον ιδιοκτήτη και την οικογένεια του, αφού βοηθούν στην ανάπτυξη της γειτονιάς και τονώνουν την τοπική οικονομία.

Scroll to Top