ΙΔΡΥΜΑ CITI

Το Ίδρυμα Citi υποστηρίζει την προώθηση της οικονομικής προόδου και τη βελτίωση της ζωής κατοίκων σε κοινότητες με χαμηλό εισόδημα σε όλον τον κόσμο. Επενδύει σε προτάσεις που διευρύνουν την οικονομική ενσωμάτωση, επιταχύνει τις ευκαιρίες για εργασία στους νέους και προωθεί προσεγγίσεις για οικοδόμηση ενεργών οικονομικά πόλεων. Η προσέγγιση του Ιδρύματος Citi «Πέρα από τη φιλανθρωπία» αξιοποιεί την τεράστια εμπειρία της Citi και των εργαζομένων της προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή του και να προωθήσει την ηγεσία της σκέψης και την καινοτομία.

(Για επιπλέον πληροφορίες, www.citifoundation.com)

Το Ίδρυμα Citi είναι ο αποκλειστικός χρηματοδότης του προγράμματος PRAKSIS BCC (Business Coaching Center) από τον Αύγουστο του 2016. Έχει χρηματοδοτήσει συνολικά 9 κύκλους του προγράμματος επιχειρηματικότητας που υλοποιεί η PRAKSIS,  δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους από 380 ανθρώπους και 260 επιχειρηματικά project, να συμμετέχουν δωρεάν σε ένα εντατικό πρόγραμμα επιχειρηματικής συμβουλευτικής, business coaching και σεμιναρίων ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Το αποτέλεσμα είναι να έχουν δημιουργηθεί συνολικά 128 νέες επιχειρήσεις και 300 θέσεις εργασίας. Με άλλα λόγια, από τα επιχειρηματικά project που συμμετέχουν στο PRAKSIS BCC, ποσοστό μεγαλύτερο του 60% υλοποιούνται και γίνονται βιώσιμες επιχειρήσεις.

Το PRAKSIS BCC είναι ένα κέντρο παροχής δωρεάν επιχειρηματικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής προς υποψήφιους που επιθυμούν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα. Παρέχει ολοκληρωμένη πρακτική εκπαίδευση και προετοιμασία ώστε ο υποψήφιος να μπορέσει να συνθέσει ένα άρτιο επιχειρηματικό σχέδιο με το οποίο θα εξασφαλίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την βιωσιμότητα της επιχείρησής του. Το PRAKSIS BCC ξεχωρίζει γιατί δίνει ισάξια βαρύτητα στα νούμερα και στον άνθρωπο, στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. Η μεθοδολογία του PRAKSIS BCC στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: στην επιχειρηματική συμβουλευτική όπου στο επίκεντρο μπαίνει η ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέα και στο business coaching που εστιάζει στον άνθρωπο, τον επιχειρηματία και τις δεξιότητές του. Επίσης ξεχωρίζει, γιατί η εργασία που γίνεται στο PRAKSIS BCC είναι καθαρά εξατομικευμένη και αφορά ξεχωριστά στις ανάγκες του κάθε επιχειρηματία και του κάθε project.

Το CITI Foundation, ως χρηματοδότης του προγράμματος πιστεύει στο όραμα μας να στηρίξουμε όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού να χτίσουν ένα καλύτερο αύριο για τους ίδιους και τις οικογένειές του μέσω της επιχειρηματικότητας. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους δημιουργικούς ανθρώπους που χρειάζονται μία μικρή ώθηση για να κάνουν την ιδέα τους πράξη. Στόχος μας είναι επίσης να στηρίξουμε τα μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, στον αγώνα τους να επιβιώσουν, να εκσυγχρονιστούν, να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές προκλήσεις, να απευθυνθούν σε πελάτες πέραν των συνόρων της χώρας, να καταστρώσουν και να υλοποιήσουν ένα βιώσιμο πλάνο ανάπτυξης.

Scroll to Top