PRAKSIS-Λειτουργία ESTIA II

ΑΡΧΙΚΗ PRAKSIS-Λειτουργία ESTIA II

 Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία (ΟΠΣ 5070385)

Σκοπός του προγράμματος, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής, κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος λειτουργούν συνολικά τριακόσια δεκαπέντε (318) διαμερίσματα (κατηγορία μονάδας Α), τα οποία βρίσκονται εντός του πολεοδομικού ιστού. Τα διαμερίσματα στο σύνολό τους κατανέμονται γεωγραφικά: διακόσια ογδόντα εννέα (289) στην Περιφέρεια Αττικής και είκοσι εννέα (29) στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο Νομό Θεσσαλονίκης. Η συνολική δυναμικότητα των διαμερισμάτων ορίζεται στις δυο χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (2.484) θέσεις και συγκεκριμένα δυο χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (2.252) στην Περιφέρεια Αττικής και διακόσιες τριάντα δύο (232) στη Κεντρική Μακεδονία/ΠΕ Θεσσαλονίκης για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών και ειδικότερα από 01/09/2020 έως 31/12/2020.

Η κύρια υπηρεσία της Δράσης είναι η παροχή στέγασης σε λειτουργικά και κατάλληλα σπίτια σε αιτούντες άσυλο. Συνοδευτικές υπηρεσίες μεταξύ άλλων είναι η ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η διερμηνεία, η μεταφορά για την τοποθέτηση στη θέση στέγασης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχονται:

  • Προσωρινή Φιλοξενία, δηλαδή παροχή στέγασης σε τριακόσια δεκαοκτώ (318) διαμερίσματα, με την συνολική δυναμικότητα των διαμερισμάτων να ορίζεται στις δυο χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (2.484) θέσεις. Κάθε διαμέρισμα διαθέτει αυτόνομο χώρο ύπνου δυναμικότητας έως έξι (6) ωφελούμενους έκαστος, σε περίπτωση δε που οι ωφελούμενοι είναι μέλη της ίδιας οικογένειας η δυναμικότητα δύναται να είναι μεγαλύτερη.
  • Ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, όπως την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, την εγγραφή σε δομές της δημόσιας εκπαίδευσης και τη διεκπεραίωση διαδικασιών για την υγειονομική περίθαλψη, την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, την κοινωνική ασφάλιση, την εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας.
  • Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου.
  • Διερμηνεία σε γλώσσα που ο ωφελούμενος κατανοεί.
  • Μεταφορά για την τοποθέτηση στη θέση στέγασης, εφόσον απαιτηθεί από το φορέα υλοποίησης.

Η Δράση χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά ποσοστό 100%. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.934.982,96 €.


Scroll to Top