ΑΡΧΙΚΗ Oι Aρχές μας

Η δωρεάν παροχή ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.

Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.

Η μαρτυρία, στην οποία εντάσσεται κατά περίπτωση και η καταγγελία, σε ελληνικούς και διεθνείς πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς οργανισμούς, καθώς και ενώπιον πάσης Αρχής, στην ελληνική και παγκόσμια κοινή γνώμη, της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο και της διαφθοράς ή αδικίας που διαπιστώνονται από τη δράση της.

Συνεργασία με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την ανάπτυξη διαλόγου με την ελληνική κοινωνία, καθώς και με επίσημους κρατικούς φορείς.

Συνεργασία με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειών, καθώς και δημιουργία ή/και συμμετοχή σε δίκτυα, fora και consortia.

PRAKSIS – “POLICY ON CHILD SAFEGUARDING”

PRAKSIS “POLICY ON THE PREVENTION OF SEXUAL
EXPLOITATION & ABUSE (PSEA)”

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
(ν. 4808/2021)

Scroll to Top