Συνεργασίες

ΑΡΧΙΚΗ Συνεργασίες

H PRAKSIS έχει τρεις άξονες δράσης: άμεση παρέμβαση και υποστήριξη, πρόληψη και διεκδίκηση δικαιωμάτων. Έχοντας ως αντικείμενο τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης, παρέχει υπηρεσίες σε ευάλωτες ομάδες, κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένες και παρεμβαίνει όπου υπάρχει ανάγκη καθώς και σε επείγουσες καταστάσεις. Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα για την καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ομάδων αυτών και την ενίσχυση της κοινωνικής τους (επαν)ένταξης και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες (κοινωνικές, ιατρικές, νομικές, συμβουλευτική κ.α.).

Ο άξονας της παρέμβασης των δράσεων και προγραμμάτων της PRAKSIS είναι ιδιαίτερα σημαντικός – είναι το βασικό εργαλείο για την ανακούφιση των ευάλωτων και αποκλεισμένων ομάδων όπως οι άστεγοι, οι χρήστες, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Εξίσου σημαντικός είναι και ο άξονας της πρόληψης. Ένα παρεμβατικό ή/και υποστηρικτικό πλαίσιο, όσο αναγκαίο και αν είναι, χωρίς την πρόληψη αποκτά έναν χαρακτήρα συμπωματικής αντιμετώπισης των αναγκών. Η PRAKSIS σχεδιάζει, εφαρμόζει και υλοποιεί καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για ποικίλα ζητήματα όπως σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, Ηπατίτιδες και HIV/ AIDS και εντάσσει στα προγράμματά της δράσεις προληπτικού και ενταξιακού χαρακτήρα, άρσης του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού και ενίσχυσης δεξιοτήτων και εφαρμογής καλών πρακτικών.

Για τη βιωσιμότητα των παρεμβατικών και προληπτικών δράσεων, η συνεργασία μεταξύ φορέων είναι όχι μόνο επιθυμητή αλλά και επιβεβλημένη: PRAKSIS συνεργάζεται με κρατικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις Περιφέρειες, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Πέρα από την προσφορά στο πεδίο και τις δράσεις ‘πρώτης γραμμής’, η PRAKSIS έχει επιλέξει να συμμετέχει δυναμικά σε Δίκτυα και συμπράξεις δευτεροβάθμιων οργάνων. Είναι μέλος σε δευτεροβάθμια όργανα στην Ελλάδα και σε πολλά δίκτυα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε αρκετές δε περιπτώσεις είναι ιδρυτικό τους μέλος. Στόχος των συνεργασιών αυτών είναι η άσκηση πίεσης, η διεκδίκηση δικαιωμάτων, η προώθηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η δικτύωση καθώς και η καταγραφή συστάσεων προς αλλαγή πολιτικής προσανατολισμένη στην υπεράσπιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Μέσω της υλοποίησης και συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα, η PRAKSIS δραστηριοποιείται σε εταιρικά σχήματα και δίκτυα όσον αφορά στην έρευνα, την υπεράσπιση και διεκδίκηση, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη διάδοση και διάχυση πληροφορίας και αποτελεσμάτων, την άσκηση πίεσης καθώς και για καταγραφή συστάσεων προς αλλαγή πολιτικής, προσανατολισμένη στην υπεράσπιση ευπαθών κοινωνικά ομάδων σε αρμόδιους δημόσιους φορείς.

Scroll to Top