Εταιρικές Συνεργασίες

ΑΡΧΙΚΗ Εταιρικές Συνεργασίες

Καθημερινά στην PRAKSIS προσπαθούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που κινδυνεύουν, που βιώνουν διακρίσεις, που είναι κοινωνικά ή/και οικονομικά αποκλεισμένοι με ελλιπή ή καθόλου πρόσβαση στο σύστημα υγείας ή στερούνται βασικών αγαθών.

Κάθε οικονομική συμβολή, μικρή ή μεγάλη, όταν αθροίζεται, αλλάζει την καθημερινότητα πολλών συνανθρώπων μας. Με μια απλή πράξη, μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης συνανθρώπων μας, που οι διακρίσεις και ο αποκλεισμός έχουν τοποθετήσει στο περιθώριο. Το μέγεθος της ελληνικής οικονομικής κρίσης και των συνεπειών της, απαιτεί πολλαπλές συνεργασίες και συγχρονισμένες προσπάθειες καθώς και την ενεργό συμμετοχή τόσο του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας εν γένει. Η στενή συνεργασία και η δημιουργία ενός ειδικού δικτύου υποστηρικτών είναι οι παράγοντες που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

To Σεμινάριο έχει σχεδιαστεί ειδικά για το ανθρώπινο δυναμικό εταιριών, συνδυάζοντας ερωτηματολόγια, συνεδρίες, σεμινάρια και εργασία στο πεδίο στα Κέντρα Ημέρας Αστέγων ή σε άλλες δομές της PRAKSIS καθώς επίσης και με τις ομάδες εργασίας στον δρόμο (streetwork) με σκοπό την ευαισθητοποίηση αναφορικά με την αστεγία και τους ανθρώπους που ζουν στο δρόμο. Το κόστος του σεμιναρίου αναλαμβάνεται από την επιχείρηση και μετουσιώνεται σε υλική βοήθεια για τον άστεγο πληθυσμό. Παρά το γεγονός ότι το σεμινάριο αποκαλύπτει τη σκληρή πραγματικότητα, έχει ένα θετικό αποτέλεσμα στο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο συμμετέχει σε αυτό καθώς ενισχύει την δέσμευση του στα προγράμματα Ε.Κ.Ε της επιχείρησης, προωθεί την προσωπική εμπλοκή και την δέσμευση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο fr@praksis.gr.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στη PRAKSIS δίνουμε τη δυνατότητα υποστήριξης των εκάστοτε προγραμμάτων μας μέσω στρατηγικά σχεδιασμένων προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ανάλογα με το πεδίο δραστηριότητας της εκάστοτε εταιρίας. Στα προγράμματα αυτά, στοχεύουμε όχι μόνο στην βιωσιμότητα των προγραμμάτων την PRAKSIS και στην ανακούφιση των εξυπηρετούμενων μας αλλά και στην συμμετοχή των εργαζόμενων της εταιρίας μέσω πρωτοποριακών εθελοντικών προγραμμάτων.

Scroll to Top