Διεκδίκηση Δικαιωμάτων

ΑΡΧΙΚΗ Διεκδίκηση Δικαιωμάτων

H Διεκδίκηση Δικαιωμάτων είναι μία από τις καταστατικές και θεμελιακές αρχές της PRAKSIS. Έχει ως στόχο πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναφορικά με:

  • την πρόσβαση στο σύστημα υγείας και πρόνοιας, την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας την παροχή υπηρεσιών
  • την ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης και συμπερίληψης
  • της καταπολέμησης των διακρίσεων, προκαταλήψεων και στιγματισμού
  • τους μετακινούμενους πληθυσμούς (αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, ασυνόδευτοι ανήλικοι).

Η PRAKSIS συμμετέχει ή/και συντονίζει Δίκτυα και δευτεροβάθμια όργανα, σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την άσκηση πίεσης, τη διεκδίκηση δικαιωμάτων, την προώθηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τη δικτύωση καθώς και την καταγραφή συστάσεων προς αλλαγή πολιτικής προσανατολισμένη στην υπεράσπιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Έχει συμβουλευτικό καθεστώς σε Όργανα και Υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Fundamental Rights Agency, οι Μόνιμες Επιτροπές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στην ομάδα Εθνικού Συντονιστή για τα Ναρκωτικά. Συμμετέχει επίσης σε ομάδες εργασίας και φόρα, σε δημόσιο διάλογο και διαβούλευση και διεθνείς φορείς, όπως το CORRELATION – EHRN, η European Alliance for Essential Medicines, το International Drug Policy Consortium, με στόχο την καταγραφή των κενών και των προσκλήσεων αλλά και προτάσεων, εισηγήσεων και άσκηση πίεσης αναφορικά με την πρόσβαση στη δημόσια υγεία και το φάρμακο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ενώσεις ασθενών, την έλλειψη στέγης, τη φτώχεια και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, την εφαρμογή και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κοινότητα ΛΟΑΤ+, τις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη διεθνική σωματεμπορία, τον HIV και χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Scroll to Top