ΑΡΧΙΚΗ Δράσεις Συμμετοχή στο έργο “CANCERLESS”

Συμμετοχή στο έργο “CANCERLESS”

Η PRAKSIS συμμετέχει στο έργο «CANCERLESS-Cancer prevention and early detection among the homeless population in Europe: Co-adapting and implementing the Health Navigator Model» [Horizon – Call: H2020-SC1-BHC-2018-2020 (Better Health and care, economic growth and sustainable health systems)]. Το έργο στοχεύει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ολοκληρωμένων μεθόδων φροντίδας για καρκίνο, και κυρίως στην εφαρμογή ενός ιατρικού πρωτοκόλλου πρόληψης ειδικά για τον άστεγο πληθυσμό (μοντέλο Health Navigator) με σκοπό την πιλοτική του εφαρμογή και στην συνέχεια την διάδοση του σαν πρακτική σε όλη την Ευρώπη.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ

Scroll to Top