Διαφάνεια

ΑΡΧΙΚΗ Διαφάνεια

Προτεραιότητά μας η διαφάνεια

Η διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών πόρων είναι στην PRAKSIS πρώτη προτεραιότητα. Για κάθε δράση μας, για κάθε έργο που υλοποιούμε, για κάθε μας παρέμβαση, για κάθε χρηματοδότηση που λαμβάνουμε, για κάθε ποσό που εισπράτουμε, λογοδοτούμε συστηματικά. Ελεγχόμαστε, σε ετήσια βάση, από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών λογιστών.

Ισολογισμοί

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Απολογισμοί προγραμμάτων

2023 – MID YEAR
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011-2012

Scroll to Top