Διαχειριστική επάρκεια

ΑΡΧΙΚΗ Διαχειριστική επάρκεια

Η PRAKSIS έχοντας στόχο, την συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της και την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των προγραμμάτων που υλοποιεί (τόσο σε επίπεδο φυσικού όσο και σε επίπεδο οικονομικού αντικειμένου) έχει υποβάλλει και εγκριθεί ως φορέας που πληρεί τις προϋποθέσεις διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, έχει πιστοποιηθεί ως διαχειριστικά επαρκής για έργα με αριθμό πρωτοκόλλου 152.953/ΨΣ 6227 – Γ΄// 29-07-2010.

Scroll to Top