Θεμέλιο Συμμετοχής για την Αστεγία

ΑΡΧΙΚΗ Θεμέλιο Συμμετοχής για την Αστεγία

Το έργο Θεμέλιο Συμμετοχής για την Αστεγία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Σωματείο ” PRAKSIS- Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας” και εταίρους την μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Ithaca και την ΑΜΚΕ «Εταιρία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου»

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Tο έργο, διάρκειας 12 μηνών (01-09-2022 έως 31-8-2023), με συνολικό προυπολογισμό έργου 79.996,84€ που υλοποιεί η PRAKSIS έχει ως σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχικότητας στο ζήτημα της έλλειψης στέγης απαντώντας στις προκλήσεις που αφορούν στις ανάγκες:

α) Aυξημένης ευαισθητοποίησης και συμμετοχής του γενικού πληθυσμού στα κοινά γενικότερα αλλά και στο ζήτημα της έλλειψης στέγης σε όλες τις μορφές της (τυπολογία ETHOS )
β) Bελτίωσης των γνώσεων του επιχειρηματικού τομέα (σπουδαστικό κοινό, εργαζόμενοι-στελέχη) για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ουσίας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) για την αστεγία
γ) Bελτίωσης των αντίστοιχων γνώσεων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.), (σπουδαστικό κοινό, επαγγελματίες) για τη χρήση κατάλληλου λεξιλογίου, προώθηση εθελοντικής κουλτούρας χωρίς στερεότυπα για την αστεγία και τον εθελοντισμό κ.ά.
δ) Eυαισθητοποίησης και βελτίωσης των γνώσεων του σπουδαστικού κοινού κοινωνικών, ανθρωπιστικών επιστημών, για τη συμμετοχή στα κοινά και σε εθελοντικές δράσεις για την αστεγία
ε) Διοργάνωσης στοχευμένων, συντονισμένων πολυεπίπεδων εθελοντικών δράσεων για την αστεγία (παροχή άμεσης υποστήριξης, ενδυνάμωση και ένταξη, συνηγορία).

Οι κύριες κατηγορίες δράσεων του έργου συνίστανται σε:

1) Εκπαιδευτικές δράσεις για τη Συμμετοχικότητα των Πολιτών και τον Εθελοντισμό για την Αστεγία (ΕΜΕΑ, PRAKSIS) με ομάδες στόχου άτομα από τον χώρο των ΜΜΕ, τον Επιχειρηματικό τομέα (επαγγελματίες, σπουδαστές), σπουδαστές κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών
2) Εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την ενεργή δράση των πολιτών και τον Εθελοντισμό για την Αστεγία (PRAKSIS), με ομάδα στόχο κυρίως το ευρύ κοινό, ιδιαίτερα νέους 18-29, αλλά και σπουδαστικό κοινό, επαγγελματίες σε επιχειρήσεις και Μ.Μ.Ε.
3) Εθελοντικές δράσεις για την Αστεγία (PRAKSIS, ITHACA).

Ομάδες στόχου είναι οι εθελοντές που θα εμπλακούν ενεργά (γενικός πληθυσμός, νέοι, σπουδαστές). Το σύνολο των ανωτέρω δράσεων θα ωφελήσουν άμεσα ή/και έμμεσα τα άτομα σε έλλειψη στέγης (έμμεσες ομάδες στόχου του έργου).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Νατάσα Φιλιππούση,
email: a.filipousi@praksis.gr, τηλ. 210 – 520 5200

Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Eταίροι:

Ithaca
Εταιρία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου

Δημοσιότητα του προγράμματος (Links)

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού

https://www.facebook.com/ngopraksis/posts/pfbid02Qg48GtWbVYfRPBKsp4h4jDdEvDzYw69zkmWv2jVmApMHFTosow6g9ycRWophHtLQl

Εθελοντική δράση στο Κέντρο Ημέρας Αστέγων Αθήνας

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid024JBZZcmagJ8JBSwGmeP8BahtAAoFUemRVoGPZyxpKQCUBxoxa2atpejA9iVBmHK4l&id=100086623264943

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02RQGLc1rTBrrpM8mXCxeAWxVpEur4qJW4sHi6e6NPHi2Q4wBWqxc7HNEciK4dzwtSl&id=100086623264943

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03LS4zB1m4N4YXrCWW1hk3yk4aAnq5JPeXCgcTpfJoHsa8AkQ2JgshxM8ychUsT4al&id=100086623264943

Scroll to Top