Δημόσια Υγεία

ΑΡΧΙΚΗ Δημόσια Υγεία

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας και πρόληψης που υλοποιεί η PRAKSIS σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γίνεται ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού σε θέματα δημόσιας υγείας (ατομική υγιεινή, μεταδιδόμενα νοσήματα κ.α.). Παράλληλα, προσφέρεται δωρεάν, ανώνυμα και χωρίς ραντεβού το γρήγορο τεστ για τον ιό του HIV και της Ηπατίτιδας C & B στις σταθερές δομές της Οργάνωσης (Community Centre Αθήνας, Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης, Κέντρα Ημέρας Αστέγων Αθήνας, Πειραιά). Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο πληθυσμός μπορεί να εξεταστεί ενώ παράλληλα ενημερώνεται για τους τρόπους πρόληψης, μετάδοσης και, εφόσον προκύψει ανάγκη, διασυνδέεται με αρμόδιες υπηρεσίες για θεραπεία.

Τα προγράμματα Δημόσιας Υγείας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη στοχεύουν κυρίως στην Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένων πληθυσμιακών ομάδων. Η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών γίνεται μέσω της συνεργασίας επαγγελματιών από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους (ιατρικού, νοσηλευτικού και ψυχοκοινωνικού προφίλ).

Μέσω των δράσεων Δημόσιας Υγείας γίνεται προσπάθεια να κινητοποιηθούν και ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ατομικής υγιεινής οι πληθυσμοί που βρίσκονται που ζουν υπό επισφαλείς συνθήκες ή βρίσκονται στον δρόμο. Πιο συγκεκριμένα γίνεται:

 • αναγνώριση και καταγραφή αναγκών που εμπίπτουν στο πεδίο της δημόσιας υγείας, σε χώρους συγκέντρωσης πληθυσμιακών ομάδων-στόχου
 • βελτίωση των συνθηκών υγιεινής με απώτερο σκοπό τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης μεταδοτικών ασθενειών
 • μαζική ενημέρωση των ομάδων-στόχου για τις μεθόδους πρόληψης

Επιπλέον, μέσα από τα προγράμματα Δημόσιας Υγείας γίνονται μια σειρά από δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης όπως:

 • εκστρατείες ενημέρωσης και εξέτασης για Ηπατίτιδες, HIV/AIDS
 • επιμορφωτικά εκπαιδευτικά σε σχολεία, φυλακές, γειτονιές, κοινότητες θεραπείας εξαρτημένων ατόμων και διάφορους άλλους οργανισμούς
 • εμβολιασμοί ευάλωτων πληθυσμιακά ομάδων – παιδιών και ενηλίκων.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις ομάδες Δημόσιας Υγείας περιλαμβάνουν:

 • πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (περιποίηση τραυμάτων, κλινική εξέταση κλπ.)
 • εξέταση και ενημέρωση για HIV, HCV,HBV
 • ΚΙΤ ασφαλούς ενέσιμης χρήσης (σύριγγες, βραστήρες, φίλτρα, κιτρικό οξύ, ορό, μαντηλάκια με οινόπνευμα, προφυλακτικά)
 • προφυλακτικά
 • συμβουλευτική σε θέματα ΣΜΝ και διασύνδεση με ΜΕΛ και Ηπατολόγους
 • συμβουλευτική και κινητοποίηση για ένταξη σε προγράμματα υποκατάστασης-απεξάρτησης
 • ερευνητικό έργο στο πλαίσιο ευρωπαϊκώμ προγραμμάτων για την ασφαλή ενέσιμη χρήση
 • παρέμβαση στον δρόμο (streetwork) για διανομή καθαρού ενέσιμου υλικού, ενημέρωση χρηστών για τα προγράμματα και υπηρεσίες της PRAKSIS ή άλλους φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) ανάλογα με τις ανάγκες και παραπομπή σε αυτούς.
 • ψυχοκοινωνική στήριξη χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών και άλλων ευάλωτων πληθυσμών.

Scroll to Top