Εγγραφές σε Μητρώα

ΑΡΧΙΚΗ Εγγραφές σε Μητρώα

Η PRAKSIS είναι εγγεγραμμένη στα εξής Μητρώα:

Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που κατέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.), Υπουργείο Εξωτερικών

Μητρώο Φορέων Κοινωνίας των Πολιτών
Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Μητρώο Υπηρεσίας Ασύλου
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Μητρώο Προμηθευτών της Ε.Α.ΤΑ.Α.Ε

Η PRAKSIS έχει πιστοποιηθεί ως φορέας παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ1583/τΒ/28-7-2015)
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Περιφέρεια Αττικής

Scroll to Top