Παιδιά

ΑΡΧΙΚΗ Παιδιά

Τον Αύγουστο του 2011, η PRAKSIS, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του μεταναστευτικού πληθυσμού της Πάτρας, ξεκίνησε τη λειτουργία του Drop-In Centre, ενός Κέντρου Ημέρας για ασυνόδευτα ή χωρισμένα από τους γονείς τους ανήλικα, τα οποία χρήζουν διεθνούς προστασίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος SOAM (EEA Grants), η PRAKSIS και ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, λειτούργησαν (2013–2016) δύο Κέντρα Φιλοξενίας σε Αθήνα και Πάτρα για την στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλων ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων που αιτούνται άσυλο. Από το 2015 και μετά, η PRAKSIS λειτούργησε προγράμματα στέγασης και στήριξης ασυνόδευτων ανήλικων σε όλη την Ελλάδα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, νησιά.

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν είναι η μόνη ομάδα ανήλικων στην οποία η PRAKSIS εστιάζει τις δράσεις της. Παιδιά που βιώνουν κοινωνικό ή/και οικονομικό αποκλεισμό, παιδιά που ζουν κάτω από επισφαλείς συνθήκες ή το όριο της φτώχειας, είναι εκτεθειμένα σε κινδύνους, παιδιά Ρομά, θύματα ή εν δυνάμει θύματα διεθνικής σωματεμπορίας (trafficking) είναι αποδέκτες των προγραμμάτων και δράσεων της PRAKSIS με στόχο την παιδική προστασία, την καταπολέμηση του αποκλεισμού και των διακρίσεων, την καταγραφή περιστατικών ρατσιστικής βίας, την κατάθεση συστάσεων για αλλαγή πολιτικής.

Η PRAKSIS δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική προστασία. Οι στόχοι των σχετικών προγραμμάτων είναι διττοί: η ανάπτυξη και προώθηση μέτρων για την αντιμετώπιση των αναγκών προστασίας και ο εντοπισμός των σημαντικών ελλείψεων που σχετίζονται με πτυχές της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων καθώς και η προώθηση καλών πρακτικών. Κατά συνέπεια, η μεθοδολογία που εφαρμόζεται είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες της ομάδας αυτής.

Ένας άλλος άξονας στον οποίο η PRAKSIS δίνει ιδιαίτερη έμφαση είναι η κοινωνική ένταξη και συμπερίληψη. Διαπιστώνοντας τα διαρκώς αυξανόμενα φαινόμενα της παιδικής εργασίας και της σχολικής διαρροής, φαινόμενα άρρηκτα συνδεδεμένα με την οικονομική κρίση και τη φτώχεια η PRAKSIS, προσπαθώντας να συμβάλλει στην εξάλειψή τους, υλοποιεί σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα το πρόγραμμα των Παιδιών της Διπλανής Πόρτας. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται η δράση Mobile School–Κινητό Σχολείο, ένα πρωτοποριακό εργαλείο που έχει ως βασικό σκοπό την προσέγγιση, την στήριξη και τελικά την (επαν)ένταξη των παιδιών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας καθώς και των οικογενειών τους. Άλλα προγράμματα όπως το Futbalnet (στήριξη σε παιδιά και νέους, προαγωγή συνοχής και κοινωνικής ένταξης μέσω φυσικής δραστηριότητας και του αθλητισμού ως παράγοντες αλλαγής) συμβάλλουν στην ενίσχυση των διαδικασιών ένταξης, της άρσης της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού και των διακρίσεων.

Scroll to Top