Πολυιατρείο Θεσσαλονίκης

ΑΡΧΙΚΗ Πολυιατρείο Θεσσαλονίκης

Στο Πολυιατρείο της PRAKSIS στη Θεσσαλονίκη παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, τη θρησκεία, το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ιδεολογία ή την πολιτική τους πεποίθηση. Βασικό μας μέλημα είναι η ολιστική αντιμετώπιση αυτών των ατόμων με βασικό στόχο την πρόληψη, παροχή και προαγωγή υπηρεσιών υγείας. Ταυτόχρονα καταγράφονται και προβάλλονται οι ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες του δημόσιου συστήματος υγείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικές ομάδες και στην ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και τη μετέπειτα διασύνδεσή τους με τους αντίστοιχους φορείς.

Οι υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης παρέχονται από παθολόγο , καρδιολόγο και οδοντίατρο σε συνδυασμό με τη χορήγηση φαρμακευτικών αγωγών από το φαρμακείο. Ο στόχος του ιατρικού τμήματος δεν είναι μόνο η θεραπευτική παρέμβαση αλλά και η προαγωγή υγείας με τη διενέργεια προληπτικών αιματολογικών εξετάσεων και RAPID TEST για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Τα τμήματα που παρέχουν τις υπηρεσίες είναι:

Παθολογικό Ιατρείο Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη  9.00 – 16.00
Καρδιολογικό Ιατρείο Παρασκευή 9.00 – 16.00
Οδοντιατρείο Τρίτη, Τετάρτη ,Πέμπτη  9.00 – 16.00
Φαρμακείο Δευτέρα , Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9.00 -16.00

Παθολογικό Ιατρείο

Λειτουργεί κατόπιν ραντεβού και παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες :

 • Διατήρηση ιατρικού φακέλου ασθενούς
 • Προληπτικός έλεγχος και προαγωγή της υγείας
 • Κλινική εξέταση  με  χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Διασύνδεση για εργαστηριακό ή απεικονιστικό έλεγχο όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Διενέργεια Rapid test για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Καρδιολογικό Ιατρείο

Λειτουργεί κατόπιν ραντεβού και παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες :

 • Διατήρηση ιατρικού φακέλου ασθενούς
 • Προληπτικός έλεγχος και προαγωγή της υγείας
 • Κλινική εξέταση  και Ηλεκτροκαρδιογράφημα με  χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Διενέργεια Υπερήχου καρδιάς (Μ-Mode, Dopler)  όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Διασύνδεση για εργαστηριακό ή απεικονιστικό έλεγχο όπου κρίνεται απαραίτητο

Οδοντιατρείο

Λειτουργεί κατόπιν ραντεβού και παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες :

 • Διατήρηση οδοντιατρικού αρχείου ασθενών.
 • Προληπτικός έλεγχος και προαγωγή της οδοντικής υγείας
 • Διενέργεια εμφράξεων και εξαγωγών
 • Ενδοδοντικές και περιοδοντικές θεραπείες
 • Διασύνδεση με δημόσιες δομές για την περαιτέρω αντιμετώπιση όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο

Φαρμακείο

Σκοπός του φαρμακείου είναι η παροχή φαρμακευτικών σκευασμάτων έπειτα από επίδειξη χειρόγραφης ή ηλεκτρονικής συνταγής. Στόχος μας είναι η κάλυψη της θεραπευτικής αγωγής των ευάλωτων  κοινωνικά  και οικονομικά ατόμων,  παρέχοντάς τους φαρμακευτικά σκευάσματα και παραφαρμακευτικά είδη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των δωρεών από ιδιωτικά φαρμακεία, πολίτες, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των ασθενών, το φαρμακείο διατηρεί ένα δίκτυο συνεργασίας με τα άλλα κοινωνικά φαρμακεία της πόλης, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη κάλυψη των αναγκών τους.

Κοινωνική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Πολυϊατρείου είναι η πρώτη επαφή των ωφελούμενων με την δομή. Κάθε νεοεισερχόμενος ωφελούμενος, ανεξαρτήτως του αρχικού του αιτήματος, πραγματοποιεί αρχικά συνάντηση με τον επαγγελματία Κοινωνικό Λειτουργό, ώστε να διερευνηθούν όλες οι ανάγκες του, να καταγραφούν τα αιτήματά του και να δημιουργηθεί από κοινού ένα πλάνο δράσης. Έπειτα, ο ωφελούμενος, αναλόγως με τις ανάγκες του, παραπέμπεται είτε εσωτερικά στις υπόλοιπες υπηρεσίες του φορέα είτε εξωτερικά σε άλλους κρατικούς φορείς ή οργανώσεις. Κύρια αρμοδιότητα της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης μέσω της συμβουλευτικής και της διασύνδεσης. Η δικτύωση με άλλους φορείς, η ανάπτυξη συνεργασιών και η επικαιροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι κύριο μέλημα της Κοινωνικής Υπηρεσίας με σκοπό την ολιστική υποστήριξη των ωφελούμενων μέσω των παραπομπών για την κάλυψη των αναγκών τους. Στα πλαίσια της στήριξης που παρέχεται είναι και η μεταπαρακολούθηση των περιπτώσεων προς διασφάλιση της κάλυψης των αναγκών τους ή προς αναζήτηση άλλων μεθόδων ή η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους σε περιπτώσεις που αυτά καταπατούνται.

Ώρες λειτουργίας – Δευτέρα , Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9.00 -16.00

Πολυιατρείο Θεσσαλoνίκης: Αρκαδιουπόλεως 1 &
Αγ. Δημητρίου, 546 32

Scroll to Top