Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΧΙΚΗ Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της PRAKSIS απαρτίζεται από:

Νικόλαος Κέμος – Πρόεδρος
n.kemos@praksis.gr

Μαρία Μουδάτσου – Αντιπρόεδρος
m.moudatsou@praksis.gr

Αλεξία Αποστολοπούλου – Ταμίας
a.apostolopoulou@praksis.gr

Ευαγγελία Αντύπα – Γενική Γραμματέας
e.antypa@praksis.gr

Νίκη-Μαρία Βουδούρη – Μέλος
n.voudouri@praksis.gr

Δημήτριος Ζαμπούρας – Αναπληρωματικό Μέλος

Χαράλαμπος Ταμπάκης – Αναπληρωματικό Μέλος

Ομάδα Διοίκησης & Οργανόγραμμα

Scroll to Top