ΑΡΧΙΚΗ Διοικητικό Συμβούλιο

Ντίνα Βαρδαραμάτου – Πρόεδρος
Μαρία Μουδάτσου – Αντιπρόεδρος
Αλεξία Αποστολοπούλου – Γενική Γραμματέας
Νίκος Κέμος – Ταμίας
Νίκη Βουδούρη – Μέλος
Δημήτρης Ζαμπούρας – Αναπληρωματικό Μέλος

Scroll to Top