ΑΡΧΙΚΗ Διοικητικό Συμβούλιο

Ντίνα Βαρδαραμάτου – Πρόεδρος
d.vardaramatou@praksis.gr

Μαρία Μουδάτσου – Αντιπρόεδρος
m.moudatsou@praksis.gr

Αλεξία Αποστολοπούλου – Γενική Γραμματέας
a.apostolopoulou@praksis.gr

Νίκος Κέμος – Ταμίας
n.kemos@praksis.gr

Νίκη Βουδούρη – Μέλος
n.voudouri@praksis.gr

Δημήτρης Ζαμπούρας – Αναπληρωματικό Μέλος

Ομάδα Διοίκησης & Οργανόγραμμα

Scroll to Top