ΑΡΧΙΚΗ Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά την Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 21/7/2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της PRAKSIS απαρτίζεται από

Κωνσταντίνα Βαρδαραμάτου – Πρόεδρος
d.vardaramatou@praksis.gr

Μαρία Μουδάτσου – Αντιπρόεδρος
m.moudatsou@praksis.gr

Αλεξία Αποστολοπούλου – Γενική Γραμματέας
a.apostolopoulou@praksis.gr

Νίκος Κέμος – Ταμίας
n.kemos@praksis.gr

Νίκη-Μαρία Βουδούρη – Μέλος
n.voudouri@praksis.gr

Ευαγγελία Αντύπα – Αναπληρωματικό Μέλος
Νικήτας Χατζηλίας – Αναπληρωματικό Μέλος

Ομάδα Διοίκησης & Οργανόγραμμα

Scroll to Top