Στέγαση και Εργασία για Αστέγους

ΑΡΧΙΚΗ Στέγαση και Εργασία για Αστέγους

Το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και λειτουργεί συμπληρωματικά, στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της έλλειψης αυτής.
Γενικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η συμβολή στην εξάλειψη του φαινομένου της έλλειψης στέγης. Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος προσδιορίζονται ως εξής:

• Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης, μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας.
• Η κινητοποίηση για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό, μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης.
• Η ένταξη στο πρόγραμμα του συνόλου των ωφελούμενων του σχεδίου για διάστημα έως και είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
• Από το σύνολο των ενηλίκων ωφελούμενων, ικανών για εργασία, η ένταξη υποχρεωτικά ποσοστού 20% κατ’ ελάχιστονκαι 10% σε επιδότηση για απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.
• Η ανάπτυξη συνεργειών με συναρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δικαιούχου και άλλων Δημοσίων Φορέων.

Αρχή Διαχείρισης του προγράμματος είναι η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥ) καθώς και ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Οι πόροι για τη χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχονται από τον Ε.Φ. 1033-202-0000000, ΑΛΕ 2310803899 ετών 2021 και 2022.

Η PRAKSIS συμμετέχει ως Φορέας Διαχείρισης σε τρία (3) σχέδια:

(ΣΕ-10) “Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους στους Δήμους Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Σαρωνικού”

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: PRAKSIS
ΑΡ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ : 18 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 25 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

(ΣΕ-1) “Κοινή δράση για τη Στέγαση και Εργασία των αστέγων στο Δήμο Θεσσαλονίκης”

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ARSIS & PRAKSIS
ΑΡ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ : 40 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 70 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

(ΣΕ-5) “Συνδιαμορφώνουμε το μέλλον – Μέρος 3ο”

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ : ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: PRAKSIS
ΑΡ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ : 20 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 47 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Scroll to Top