ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Αναζήτηση Συνεργάτη Φύλαξης χώρων

Αναζήτηση Συνεργάτη Φύλαξης χώρων

Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτες φύλαξης χώρου με έμπειρο προσωπικό, προκειμένου να αναλάβουν τη φύλαξη τεσσάρων χώρων στην Αθήνα ,τέσσερις μέρες την εβδομάδα για δύο ώρες. Το έργο θα υλοποιηθεί από 6/12 μέχρι 31/5, στα πλαίσια του προγράμματος Futbolnet. Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας και για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τις τοποθεσίες και το πλαίσιο υλοποίησης, παρακαλώ καλέστε στο τηλ. 210 52 052 00, κ. Πουλάκης και κ.Παπαδάκη, v.poulakis@praksis.gr και v.papadaki@praksis.gr. Οι προσφορές θα γίνουν αποδεκτές μέχρι 30/11/2018 καθώς είναι επείγουσα ανάγκη .

Scroll to Top