ΑΡΧΙΚΗ Νέα Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Οι υπογράφουσες μη κυβερνητικές οργανώσεις δηλώνουμε τη στήριξή μας για την επιτακτικής ανάγκης νομοθετική ρύθμιση που προωθείται αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία μονάδων για χρήστες Ενδοφλέβιων Ουσιών. Στη ρύθμιση συμπεριλαμβάνεται και η ίδρυση και λειτουργία εποπτευόμενων Σταθμών – χώρων χρήσης ναρκωτικών ουσιών για την προστασία της υγείας των ενεργών χρηστών, την έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας και την προετοιμασία ένταξης σε εγκεκριμένα κατά νόμο θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης, ύστερα από σχετική άδεια που τους χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, στην οποία θα καθορίζονται ειδικά οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας τους καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

Η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί το πλαίσιο στο οποίο θα δοθεί λύση στο θέμα της λειτουργίας του εποπτευόμενου χώρου χρήσης ναρκωτικών «Οδυσσέας» για το οποίο οι υπογράφουσες οργανώσεις διαμαρτυρήθηκαν εντονότατα προς τις αρμόδιες αρχές όταν αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας του. Θεωρούμε ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση η πολιτεία δίνει σαφή απάντηση στο αίτημα των εξαρτημένων χρηστών, των οργανισμών και οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες στους εξαρτημένους χρήστες ναρκωτικών ουσιών και του Δήμου Αθηναίων ο οποίος οφείλει – σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς – να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της χρήσης στους δρόμους με την παραχώρηση χώρων που θα συμβάλλουν στην υγεία των χρηστών και στη δημόσια υγεία και ασφάλεια.

Ελπίζουμε ότι με την ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης θα ακολουθήσει άμεσα η επαναλειτουργία του εποπτευόμενου χώρου χρήσης ναρκωτικών «Οδυσσέας».

Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ
Praksis
Διογένης
Θετική Φωνή
Προμηθέας
Κέντρο Ζωής

Scroll to Top