ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί Απόφαση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης, επισκευών και τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής στο πλαίσιο του προγράμματος Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates το οποίο υλοποιείται από το Σωματείο PRA

Απόφαση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης, επισκευών και τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής στο πλαίσιο του προγράμματος Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates το οποίο υλοποιείται από το Σωματείο PRA

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ

Scroll to Top