ΑΡΧΙΚΗ Νέα Απόφαση για την προμήθεια Οικιακών Ειδών στο πλαίσιο του προγράμματος Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates το οποίο υλοποιείται από το Σωματείο PRAKSIS και χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για Πρόσφυγες (

Απόφαση για την προμήθεια Οικιακών Ειδών στο πλαίσιο του προγράμματος Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates το οποίο υλοποιείται από το Σωματείο PRAKSIS και χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για Πρόσφυγες (

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ

Scroll to Top