ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ PRAKSIS

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ PRAKSIS

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ Ι

30/04/2013

Τίτλος σχεδίου: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ PRAKSIS
Εταίροι: ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (συντονιστές), PRAKSIS

gr eu

Χρηματοδότηση: 80% ΕΤΠ 2012 και Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 20%

Περίοδος υλοποίησης: 01/11/2012-30/04/2013

Περιγραφή του Προγράμματος:

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος ήταν η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, ενημέρωση τους για τα δικαιώματά τους με βάση την ελληνική νομοθεσία και η υποστήριξη για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. Δευτερεύοντες στόχοι είναι η προστασία του ευαίσθητου πληθυσμού (γυναίκες, παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι) και η στήριξη των τοπικών δομών υγείας στην παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης για τον πληθυσμό αυτό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας.

Συγκεκριμένα, οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ενίσχυσαν τη λειτουργία των Ανοιχτών Πολυϊατρείων τους στην Αθήνα, Πάτρα, Πέραμα, Θεσσαλονίκη και Χανιά. Παράλληλα, o εταίρος PRAKSIS ενίσχυσε τη λειτουργία των Πολυϊατρείων σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Για το λόγο αυτό λειτούργησαν πλήρως εξοπλισμένα τμήματα που περιλαμβάνουν: Γενικό Ιατρείο, Γυναικολογικό Ιατρείο, Οδοντιατρείο, Φαρμακείο και Κοινωνική Υπηρεσία.

Scroll to Top