ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Παρουσίαση του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «PRAKSIS Π»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Παρουσίαση του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «PRAKSIS Π»

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρουσίαση του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
«PRAKSIS Π»

Το ζήτημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και πιο συγκεκριμένα εκείνων που αφορούν τους ασυνόδευτους ανήλικους, αναδεικνύεται ως μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής.
Ως εκ τούτου, παρατηρείται η συσσώρευση ασυνόδευτων ανηλίκων στα κέντρα κράτησης για χρονικά διαστήματα που ξεπερνούν ακόμα και τους τρείς μήνες, καθώς δεν είναι δυνατή η άμεση εύρεση διαθέσιμων κλινών σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτών ανηλίκων λόγω πληρότητας.
Την επιτακτική ανάγκη για στέγαση των ασυνόδευτων ανηλίκων έρχεται να απαντήσει η λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «PRAKSIS Π» το οποίο χρηματοδοτείται για την περίοδο 1/3/2016 – 31/8/2016 από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Προνοίας Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης και με φορέα υλοποίησης την Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση PRAKSIS.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Κέντρο Φιλοξενίας, παράλληλα με τη στέγαση είναι:
• ψυχοκοινωνική στήριξη
• νομική συμβουλευτική
• υπηρεσίες διαμεσολάβησης
• εκμάθηση ελληνικών / ενισχυτική διδασκαλία
• δημιουργική απασχόληση
• οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων
• κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης ( σίτιση, καθαριότητα, ασφάλεια)
Παράλληλα παρέχεται η ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων µέσω του Πολυϊατρείου Αθήνας και του Προγράμματος Extended Medical Services της PRAKSIS στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας.
Το Κέντρο Φιλοξενίας, βρίσκεται στην περιοχή των Πετραλώνων στην Αθήνα, έχει δυναμικότητα είκοσι τεσσάρων (24) κλινών, φιλοξενεί ασυνόδευτους ανήλικους άρρενες ηλικίας 8-18 ετών, απασχολεί 12 άτομα (κοινωνικοί επιστήμονες, νομική υπηρεσία, μάγειρας και φύλακες) και κινητοποιεί εθελοντές. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι παραπέμπονται στο Κέντρο Φιλοξενίας µέσω του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και εντολής.
Μέσα από τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας επιχειρείται να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα προστατεύσουν τους ασυνόδευτους ανηλίκους από όλους αυτούς τους κινδύνους µε τη διαβίωσή τους σε σταθερό και προστατευμένο περιβάλλον και µε βασικό και κύριο σκοπό την επανασύνδεση µε τις οικογένειές τους. Το επιστημονικό προσωπικό έχει και την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του κέντρου, την παρακολούθηση και υποστήριξη των αναγκών των φιλοξενούμενων και ασφαλώς την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην επανασύνδεση του ασυνόδευτου ανηλίκου µε την οικογένειά του όπου αυτή και αν βρίσκεται, µε βάση το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

 

Δείτε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου σε αρχείο PDF

Scroll to Top