ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – MOBILE SUPPORT I

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – MOBILE SUPPORT I

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

MOBILE SUPPORT I

01/02/2013

Τίτλος σχεδίου: ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ-ΣΤΟΧΩΝ

Εταίροι: ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (συντονιστές), PRAKSIS, ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – Med In (Medical Intervention)

Χρηματοδότηση: 80% ΕΤΠ 2012 και Υπουργείο Εργασίας 20%

Περίοδος υλοποίησης: 01/02/2013-30/04/2013

Περιγραφή του Προγράμματος:
Οι συνεργαζόμενοι φορείς του Προγράμματος θα αναπτύξουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και νομικής συνδρομής προσφύγων και αιτούντων ασύλου σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα, Ηγουμενίτσα), στα Δωδεκάνησα, στη Σάμο, τη Λέσβο και σε λοιπές περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση της ομάδας-στόχου που υφίστανται υψηλές μεταναστευτικές πιέσεις. Οι λοιπές περιοχές και χώροι κράτησης (Αμυγδαλέζα και Κόρινθος, Θεσσαλονίκη έως Προμαχώνα, κ.α.) έχουν επιλεγεί με σκοπό την επίτευξη του μέγιστου αριθμού των επωφελούμενων και δίνουν τη δυνατότητα στις Οργανώσεις να δραστηριοποιούνται με ευέλικτα οχήματα (κινητές μονάδες και μετακινούμενο προσωπικό) καθώς οι μεταναστευτικές ροές στα νησιά και στα λοιπά σημεία παρουσιάζουν κατά καιρούς σημαντικές διακυμάνσεις στον αριθμό της ομάδας στόχου. Το Πρόγραμμα στοχεύει στις εξής δράσεις:
• Πρωτοβάθμιος ιατρικός έλεγχος
• Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας
• Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και εντοπισμός των ευάλωτων πληθυσμών
• Εφαρμογή βασικών μέτρων δημόσιας υγείας, για την αποφυγή επιδημιών
• Παραπομπές στο τοπικό σύστημα υγείας
• Νομική συνδρομή
• Παροχή ειδών προσωπικής υγιεινής

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, ενημέρωση τους για τα δικαιώματά τους με βάση την ελληνική νομοθεσία και η υποστήριξη για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. Δευτερεύοντες στόχοι θα είναι η προστασία του ευαίσθητου πληθυσμού (γυναίκες, παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι) και η στήριξη των τοπικών δομών υγείας στην παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης για τον πληθυσμό αυτό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας. Επιτακτική είναι η διαδικασία συλλογής στατιστικών, καθώς επίσης και η αποδοχή –ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας που θα επιτευχθεί μέσω ενημερωτικών εκστρατειών.

Η PRAKSIS θα συμβάλει με τη λειτουργία δύο κινητών μονάδων για την παροχή ιατρικής, ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης και η διασφάλιση της υγιεινής διαβίωσης προσώπων που πιθανόν χρήζουν διεθνούς προστασίας στην περιοχή της Βορείου Ελλάδας Θεσσαλονίκη, Προμαχώνας, Παρανέστι, Ηγουμενίτσα, Πάτρα και Δωδεκάνησα.

gr eu

Το παρόν σχέδιο δράσης αποτελεί συνέχεια και επέκταση των προγραμμάτων με τίτλο MOBILE SUPPORT & MOBILE SUPPORT II (προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων από τη Μ.Κ.Ο PRAKSIS του ΕΤΠ 2010 και 2011 αντίστοιχα).

Scroll to Top