ΑΡΧΙΚΗ Νέα Διήμερη συζήτηση για τις υπηρεσίες υγείας και το φάρμακο στη Σόφια

Διήμερη συζήτηση για τις υπηρεσίες υγείας και το φάρμακο στη Σόφια

Πραγματοποιείται από σήμερα διήμερο συνέδριο στη Σόφια με θέμα “Συνεργασία κεντρο-ανατολικής Ευρώπης: ένας τρόπος να βελτιωθεί η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας”. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της οργάνωσης Patient Access Partnership. Στο συνέδριο θίγονται σημαντικά ζητήματα πολιτικής για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και στο φάρμακο.

Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση για τη Δημόσια Υγεία (EPHA) είναι μεταξύ των εισηγητών σε πάνελ του συνεδρίου με θέμα: “Η σημερινή κατάσταση: μετρώντας την πρόοδο των δράσεων της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης”. Αυτό το τραπέζι εργασίας επιθυμεί να διερευνήσει την κατάσταση στις χώρες σε σχέση με την εφαρμογή πολιτικών που αποσκοπούν στη βελτίωση της πρόσβασης και να καταγράψει τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί.

Υπενθυμίζουμε ότι η PRAKSIS είναι μέλος της EPHA.

links: http://pactconference.eu/

Scroll to Top