ΑΡΧΙΚΗ Εκδηλώσεις Διαδικτυακά σεμινάρια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες (Ε4Ι)

Διαδικτυακά σεμινάρια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες (Ε4Ι)

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Employment for Inclusion, Innovation for enabling social and labour inclusion of migrants, newcomers, asylum seekers and refugees-E4I» η PRAKSIS υλοποίησε μια σειρά από διαδικτυακά σεμινάρια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της εργασιακής τους ένταξης. Πιο συγκεκριμένα οι θεματικές ενότητες αφορούσαν σε νομικά ζητήματα σε σχέση με την εργασιακή ένταξη, ιατρικά θέματα, ικανότητες και δεξιότητες, πώς φτιάχνω το βιογραφικό μου σημείωμα, συνέντευξη, εύρεση εργασίας και εργασιακοί κίνδυνοι. Στις παραπάνω εκπαιδεύσεις πήραν μέρος 50 άτομα.

Επίσης, υλοποιήθηκε τριήμερη εκπαίδευση σε επαγγελματίες πρώτης γραμμής στις θεματικές ενότητες: αρχές πρώτης συνέντευξης, βασικές ενέργειες στην υποστήριξη, πλάνο διαχείρισης περίπτωσης, follow up, έμφυλη βία, ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, νομικά ζητήματα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ρητορική μίσους και εγκλήματα μίσους, ιατρικά θέματα και έγινε παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του έργου.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν.

Το έργο: “Employment 4 Inclusion: Innovation for enabling social and labour inclusion of migrants, newcomers, asylum seekers and refugees-E4I”χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “ERASMUS+ Programme- Strategic partnership KA 2 in the field of adult education”.

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ

Scroll to Top