ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ Για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων στις Δομές της Κω, της Λέρου, του Φυλακίου Ορεστιάδας και της Χίου».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ Για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων στις Δομές της Κω, της Λέρου, του Φυλακίου Ορεστιάδας και της Χίου».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
Για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων στις Δομές της Κω, της Λέρου, του Φυλακίου Ορεστιάδας και της Χίου».
Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη για το σύνολο του έργου: 60.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Προμήθεια χρηματοδοτούμενη 100% από Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISFB) της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλαίσιο του έργου «Επείγουσα βοήθεια για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υ.Π.Υ. για τη διαχείριση της ακραίας αύξησης των μεταναστευτικών ροών στην ελληνική και ευρωπαϊκή επικράτεια.» (ενάριθμος ΠΔΕ 2015ΣΕ05020006), με συντονιστή φορέα την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δικαιούχο του προγράμματος το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «PRAKSIS».

 

Δείτε τη διακήρυξη:

Α ΜΕΡΟΣ

Β ΜΕΡΟΣ

Scroll to Top