ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή ξυλουργικών εργασιών στο πρόγραμμα Accomodation

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή ξυλουργικών εργασιών στο πρόγραμμα Accomodation

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή ξυλουργικών εργασιών για το πρόγραμμα Accomodation.

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Scroll to Top