ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Scroll to Top