ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια, Παραμετροποιήση και Συντήρηση Συστήματος Παρακολούθησης παγίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια, Παραμετροποιήση και Συντήρηση Συστήματος Παρακολούθησης παγίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια, Παραμετροποιήση και Συντήρηση Συστήματος Παρακολούθησης παγίων

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Scroll to Top