ΑΡΧΙΚΗ Νέα Εκστρατεία για την ιθαγένεια – Ισότιμοι πολίτες

Εκστρατεία για την ιθαγένεια – Ισότιμοι πολίτες

e2

  • Φαντάσου να είχες γεννηθεί και/ή μεγαλώσει σε μια χώρα, η οποία αρνείται να σου αναγνωρίσει τα νόμιμα δικαιώματα ενός πολίτη.
  • Φαντάσου να μην σου χορηγεί ταυτότητα η χώρα στην οποία γεννήθηκες και/ ή μεγάλωσες.
  • Φαντάσου να χρειάζεσαι άδεια διαμονής για να ζεις νόμιμα στη χώρα που γεννήθηκες και/ ή μεγάλωσες.
  • Φαντάσου να μην έχεις δικαίωμα ψήφου στη χώρα όπου γεννήθηκες και/ ή μεγάλωσες.
  • Φαντάσου να μην έχεις πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας της χώρας όπου γεννήθηκες και/ ή μεγάλωσες.

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, η τυπική αναγνώριση ενός παιδιού μεταναστευτικής καταγωγής ως πολίτη της χώρας (ιθαγένεια) θεωρείται δεδομένη. Στην Ελλάδα όμως, παρά το γεγονός ότι διαβιούν εντός των συνόρων της περίπου 200.000 παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής, το θέμα παραμένει αληθινό ταμπού. Το κράτος, αρνούμενο να τους χορηγήσει την ελληνική ιθαγένεια, τους στερεί βασικά δικαιώματα, μετατρέποντας σε ξένους (τυπικά και ουσιαστικά) τα άτομα τα οποία έχουν γεννηθεί και / ή έχουν μεγαλώσει στη χώρα. Η PRAKSIS παρουσίασε σε εκδήλωση το νέο μεταναστευτικό κώδικα αλλά και τα προβλήματα που υπήρξαν στους πρώτους μήνες από την έναρξη υλοποίησής του σε ειδικό πάνελ στην ημερίδα για την ένταξη, στις 30/6/2014.

Η Generation 2.0 σε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης ενάντια στον αποκλεισμό και υπέρ της ισότητας και της ιθαγένειας ζητά την υπογραφή σου εδώ: http://www.ithageneia.org/el
Δες περισσότερες πληροφορίες για την εκστρατεία εδώ και για την οργάνωση εδώ.

Scroll to Top